Zahradní prvky a doplňky

Vegetační tvárnice- určena pro zatravnění nebo zasypání štěrkem. Prvek umožňuje zpevnění ploch nebo stabilizaci svahů a zpevnění koryt potoků a řek.

Vodopropustná dlažba - opatřena distančními nálisky vymezujícími spáru o šířce 29 mm. Dlažba je svým tvarem předurčena zejména na zpevněné plochy, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží, jako jsou parkoviště a odstavná stání. Pro zachování vsakovací funkce je nutno spáry zaplnit substrátem pro osetí trávou.

Obrubníky - chodníkové i silniční

Palisády

Schody - prvky určené převážně k tvorbě krátkých a rovných schodů.

Opěrné stěny

Svahové tvárnice - ideální řešení při úpravě terénních nerovností, v místech kde hrozí nebezpečí sesuvu svahů. Často jsou však používány také pro dekorativní úpravu zahrad, či jako okrasné zídky a dělicí okrasné stěny v zahradní a parkové architektuře.

Ohniště

Studny - betonové prvky určené pro obklad studní

Vegetační bloky pro stavbu opěrných zdí

Trávníkové lemy - pro oddělení vegetace, rovné i zaoblenéNaši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru