Vnitřní omítky

1. Sádrové omítky

přinášejí vyšší standard povrchů stěn a přesné zpracování detailů. V konečném součtu je jejich použití racionální a cenově výhodné. Sádrové omítky doplňují zateplení stavby díky nízké hodnotě součinitele tepelné vodivosti a slouží jako hygrotermální regulátor. Snižují nebezpečí vzniku kondenzace vodních par. Podklad pod sádrové omítky musí být dostatečně pevný, únosný a soudržný. Pro zajištění sjednocení vlastností podkladu nebo jako adheze následujících vrstev jsou vhodné základní nátěry vyrovnávající nasákavost na silně nebo nerovnoměrně savé podklady (cihelný střep, pórobeton ad.) a nátěr pro nanášení na betonový podklad.

Výhody sádrových omítek:

 • celý proces od nanesení až po konečné úpravy povrchu trvá pouze jeden den
 • snadné napojování v ploše
 • použití jednoho materiálu na všechny vnitřní omítky bez rozdílu podkladu
 • při hlazeném povrchu bezproblémové provádění oprav
 • hlazeným povrchem lze interiér výborně sjednotit se sádrokartonem, např. v podkrovních prostorách

Strojní – průmyslové nanášení

Ruční

vnitřní omítky

2. Tenkovrstvé sádrové omítky

v dnešní době možného přesného zdění nabízí tato varianta úsporu materiálu bez nutnosti nanášení silné vrstvy omítky nebo vícevrstvých omítkových systémů. Vhodné především pro pórobeton, kde umožňuje nanášení na podklad bez kontaktního můstku či penetrace. Svou univerzálností však vyhovuje i jako povrchová vrstva na monolitickém i prefabrikovaném betonu, přesném zdění z vápenopískových cihel nebo jako štuková vrstva na původní jádrové omítky. V případě ručního zpracování se jedná doslova o hobby produkt, který má výbornou přídržnost k podkladu a při zachování technologického postupu lze dosáhnout vynikajícího výsledku i bez zednické praxe. Jednoduchý a efektivní způsob zpracování doplněný o výborné užitné vlastnosti a atraktivní povrchy se tak stává jedinečnou kombinací pro Váš interiér.

3. Sádrové stěrky

ideální omítka na ostění při výměně oken, jsou určeny pro rychlou a efektivní úpravu menších ploch nebo pro vyspravení podkladu před plošným stěrkováním nebo pro zaplnění instalačních drážek.

4. Vápenocementové omítky

tradiční omítkové systémy jednovrstvé nebo jádrové doplněné o vrchní vrstvy štuků a stěrek. Tyto systémy jsou dlouhodobě ověřeným řešením povrchových úprav stěn a stropů v exteriéru i interiéru. Omítky lze užít na všechny běžné podklady, akumulují teplo, regulují vlhkost v interiéru, vyznačují se jednoduchým a rychlým zpracováním, možností kombinace s jednotlivými typy omítek a snadným docílením atraktivního výsledného povrchu.

Strojní – průmyslové nanášení

Ruční

5. Štuky a stěrky – určené pro úpravu povrchu minerálních jádrových omítek v interiéru.

Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý

6. Příslušenství pro omítky

nabízíme široký sortiment doplňkových výrobků pro dokonalý vzhled finální omítky

 • omítkové lišty
 • rohové omítkové lišty
 • okenní a dveřní připojovací profily
 • rohové omítkové lišty pro tenkovrstvé omítky
 • soklové omítkové lišty
 • drátěné rohové lišty
 • armovací síťoviny

vnitřní omítky vnitřní omítky


Naši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru