Doplňky fasáda

Pro kompletní dodávku zateplovacích systémů nabízíme široký sortiment doplňků:

doplňky fasády

 • Prefabrikované protipožární nadpraží a ostění - systém pro zvýšení požární odolnosti nadpraží a ostění stavebních otvorů
 • Protipožární lišty AFC, AFD - lišty pro montáž protipožárního řešení zateplení nadpraží
 • Zakládací úhelníkový profil ETICS (kontaktní zateplovací systém) - Systém založení ETICS společně se zakončovacím profilem s okapničkou. Kompletní set vyhovuje požadavkům pro založení ETICS z (polystyrenu) nad terénem se zvýšenou požární odolností
 • PVC zakládací profily
 • Zakončovací profily s okapničkou - k horizontálnímu ukončení zateplovacích systémů (nad okny, dveřmi, hrana soklu apod.), k cílenému odvodu stékající vody po systému
 • Profily připojovací, rohové, ukončovací - zajišťují vodotěsné napojení parapetního plechu zespodu i v ostění, zpevňují opěrnou hranu pod parapetem nebo atikovým plechem, zamezují zatékání dešťové vody do zateplovacího systému. Rohové lišty chrání systém v exponovaných místech s rizikem většího poškození rohů. Ukončovací lišty slouží k přesnému ukončení povrchové úpravy v systému kde je to požadováno (ukončení v ploše, změna struktury nebo tloušťky apod.)
 • Soklové lišty - hliníkové lišty pro založení izolantu
 • Dilatační profily - slouží všude tam, kde je třeba eliminovat rizika popraskání povrchové úpravy zateplovacího systému, například velké souvislé plochy, napojení dvou různých systémů, napojení budov jak v rozích, tak i v ploše apod.
 • doplňky fasády

 • Kombi lišty - hliníkové nebo PVC rohové lišty, kombinované se špičkovou tkaninou Vertex, zajišťující spolehlivou ochranu a zpevnění rohů staveb se zateplovacím systémem. Díky své kvalitě eliminují ztráty poškozením lišt již před montáží a zabudované v systému dlouhodobě plní svou funkci tak jak je požadováno
 • Tkaniny pro ETICS - sklovláknité tkaniny s protialkalickou povrchovou úpravou sloužící jako součást výztužné vrstvy každého zateplovacího systému
 • Zatloukací hmoždinky - k připevnění zakládací sady a soklových lišt ke zdivu
 • Vymezovací podložky - k vyrovnání nerovností podkladu při montáži zakládací sady a soklových lišt
 • Spojky soklových lišt - napojení soklových lišt v rovině
 • Talířové hmoždinky - pro montáž zateplovacích systémů
 • Držáky izolace EJOT - dvojdílné držáky pro upevnění izolací pod odvětrávanými fasádami
 • doplňky fasády

 • Šrouby pro použití s držákem izolace EJOT
 • Držáky izolace na dřevo a plech
 • Zátky, izolační talířky - pro tepelné zalícování technologických otvorů po talířových hmoždinkách
 • Elektroinstalace pro ETICS - pro profesionální a bezpečnou montáž elektroinstalace (světla, prostupy kabelů, vypínače apod.) na zateplené fasády
 • Začišťovací lišty pro zateplení - lišty HPI, MAT, APU, lišty s tkaninou pro zateplovací systémy, pro napojení rámů výplní stavebních otvorů a zateplovacích systémů

Naši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru