Ploché střechy

Zvláště u plochých střech závisí životnost a funkčnost hydroizolačního souvrství na správném návrhu, zpracování a použití izolačních materiálů a provedení vodotěsnosti a odvodňování je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

1. Fóliové střešní systémy

Jsou vyrobeny z kvalitního měkčeného PVC (PVC-P) a jsou určené pro zhotovení hydroizolační vrstvy na plochých i šikmých střechách, a to i v požárně nebezpečných prostorech. Fólie jsou podle použití buď vyztužené polyesterovou mřížkou, skelnými vlákny, případně kombinovanou armaturou, ale i nevyztužené pro střešní detaily a prostupy. Hydroizolační fólie je možné mechanicky kotvit k podkladu, celoplošně lepit či volně klást u přitížených střech. Fólie lze zatížit zeminou, pojízdnou nebo pochůznou vrstvou či násypem oblého kameniva, jsou odolné UV záření a prorůstání kořínků vegetace.

Výhody

asfaltový pás na střeše
  • ucelený hydroizolační systém
  • rychlost pokládky
  • bezúdržbovost, dlouhá živostnost
  • subtilnost a lehkost – minimální přepravní náklady
  • minimální přitížení nosné konstrukce
  • minimální požární zatížení objektu

2. Asfaltové střešní systémy

Hydroizolační pásy z modifikovaného asfaltu jsou vyrobeny z kvalitní asfaltové hmoty a nosné vložky, umožňující použití pásu i v místech zvýšeného namáhání - vysoká pevnost i pružnost. Jako vrchní pás na izolaci plochých střech se vyrábí ve variantě dekor s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti vlivům UV záření, snižuje povrchovou teplotu a zvyšuje estetický dojem střechy. Tyto pásy jsou vyráběny v různých tloušťkách s výztužnou nosnou vložkou, různých typů a gramáží, dle určení pásu. Asfaltové izolační pásy jsou určeny jak pro povlakové krytiny střešních plášťů, tak i k vodotěsné izolaci spodních staveb.

SBS modifikované asfaltové izolační pásy - se spřaženou nosnou vložkou z polyesteru a skelných vláken, vyznačují se dobrou odolností a zpracovatelností i za nízkých teplot

APP modifikované asfaltové izolační pásy - vyznačují se dobrou tepelnou odolností a zvýšenou plasticitou

Elastoplastomerické asfaltové izolační pásy - využívají kvalitativních vlastností obou modifikátorů APP a SBS

Samolepící izolační pásy – bez nutnosti užití natavením, vhodné jako první hydroizolační vrstva na desky pěnového polystyrenu, dále se používají při provádění detailů např. ukončení hydroizolace u oken, světlíků a dveří, dřevěné konstrukce atd. Samolepící izolační pás plní jak vodotěsnou tak i ochrannou funkci v těsné blízkosti stavebních konstrukcí, u kterých by mohlo dojít poškození při aplikaci pomocí PB hořáků.

Dekorativní asfaltové izolační pásy - elasto-plastmerické asfaltové pásy s kovovou ochrannou fólií z leštěného hliníku nebo mědi s vysokou tepelnou a mechanickou odolností vrchní vrstvy a dlouhou životností.

asfaltový pás na střešeNaši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru