Tepelná izolace

tepelmá izolace

K zateplení šikmé střechy a podkroví nabízíme:

 • Čedičovou (kamennou) a skelnou vatu - minerální izolace, která se vyrábí rozvlákňováním roztavené směsi (čedič, siderit, vápenec, dolomit, recyklované sklo a koks) s následným přidáním pojiva a dalších přísad. Polotovar je následně vytvrzen a zpracován do formátu desky, rohože nebo volné vaty.
 • Extrudovaný a expandovaný polystyren – tepelné izolace z polystyrenu jsou jedny z nejpoužívanějších izolací na trhu. Důvodem je cenová dostupnost polystyrenu a výborné tepelné izolační parametry.

Způsoby zateplení šikmé střechy a podkroví

1. Zateplení mezi a pod krokvemi

Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách. Následuje montáž parozábrany a poté se upevní nosný rošt sádrokartonového podhledu. Pomocí roštu se vymezí prostor pro vzduchovou mezeru mezi parozábranou a sádrokartonovými deskami. Vzduchová mezera může sloužit pro protažení elektroinstalace. Druhou možností je vzduchovou mezeru vyplnit další vrstvou izolace.

Skladba střechy:
 • střešní krytina na latích
 • kontralatě podél krokví
 • pojistná hydroizolace difúzně otevřená
 • tepelná izolace minerální vatou
 • parozábrana
 • vzduchová mezera
 • sádrokarton

2. Zateplení nad krokvemi

Ideální pro přiznaní dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru. V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad původními krokvemi bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky TOPROCK. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách, přičemž se jednotlivé vrstvy izolace ukládají na tzv. „vazbu“. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina.

Skladba střechy:
 • střešní krytina na latích
 • kontralatě podél krokví
 • pojistná hydroizolace – difúzně otevřená
 • tepelná izolace minerální vatou
 • pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm
 • kovový držák kotvený hřeby
 • parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií)

3. Zateplení stropu na kleštinách

Pokud se podkrovní prostor pod šikmou střechou nebude využívat na bydlení a střecha zůstane bez tepelné izolace, je vhodné zvážit způsob zateplení podlahy půdy nebo stropu pod nevytápěnou půdou. Existuje několik způsobů zateplení s ohledem na to, zda bude půda v budoucnu využívána, nebo nikoli. Jestliže se půda nebude využívat, nepochozí podlahu je možné zateplit položením izolace z kamenné vlny v souvislé a nezatížené vrstvě. Pochozí podlahy se zateplují vložením izolace mezi dřevěné hranoly trámkové konstrukce. Potom se nainstaluje záklop například z desek, aby bylo možné se po půdě pohybovat. Pro zateplení pochozí podlahy lze využít i stropní konstrukci. Izolace se vkládá mezi trámy nebo je možné přidat souvislou vrstvu v podhledu.

Skladba střechy:
 • Střešní krytina na latích
 • kontralatě podél krokví
 • pojistná hydroizolace difúzně otevřená
 • krokev
 • větraná vzduchová mezera
 • tepelná izolace minerální vatou
 • parozábrana
 • vzduchová mezera
 • sádrokarton

4. Zateplení podlahy na pochozí půdě

Pokud se podkrovní prostor pod šikmou střechou nebude využívat na bydlení a střecha zůstane bez tepelné izolace, je vhodné zvážit způsob zateplení podlahy půdy nebo stropu pod nevytápěnou půdou. Existuje několik způsobů zateplení s ohledem na to, zda bude půda v budoucnu využívána, nebo nikoli. Jestliže se půda nebude využívat, nepochozí podlahu je možné zateplit položením izolace z kamenné vlny v souvislé a nezatížené vrstvě. Pochozí podlahy se zateplují vložením izolace mezi dřevěné hranoly trámkové konstrukce. Potom se nainstaluje záklop například z desek, aby bylo možné se po půdě pohybovat. Pro zateplení pochozí podlahy lze využít i stropní konstrukci. Izolace se vkládá mezi trámy nebo je možné přidat souvislou vrstvu v podhledu.

Skladba střechy:
 • prkenná odlaha
 • trámková konstrukce
 • větraná bzduchová mezera 2 – 3 cm
 • tepelná izolace minerální vatou
 • parozábrana + vzducová mezera
 • sádrokarton

Naši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru