Parotěsné fólie

parotěsná folie

Parotěsné fólie jsou velmi důležitou a neodmyslitelnou součástí například sádrokartonového systému při zateplení, tedy pokud má být zateplení funkční. Tvoří parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu ze strany interiéru (z vnitřní strany tepelné izolace). Tím chrání tepelnou izolaci proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par v konstrukci, čímž přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Všechny parozábrany a parobrzdy je nutné parotěsně slepit jak mezi sebou, tak i na všechny navazující a prostupující konstrukce za použití systémových spojovacích a těsnících komponentů.

Parotěsná folie - parozábrana je vyrobena nejčastěji z PE - polyethylenu zesíleného výztužnou mřížkou, své místo při aplikaci parozábran na stavbě nacházejí i reflexní parotěsné folie, které jsou opatřeny hliníkovou vrstvou. Hliníková vrstva u parozábrany - parotěsné folie má za úkol odrážet sálavé teplo zpět do interiéru, zároveň zvyšuje difuzní odpor parotěsné folie.

Nabízíme parotěsné fólie:

  • opatřené integrovanou samolepící páskou na okraji fólie pro jednoduché slepení přesahů
  • se sníženou hořlavostí
  • s hliníkovou vrstvou pro odraz sálavého tepla zpět do interiéru

Naši dodavatelé:


Napište nám

  
Nahoru